• முறையாக ஏ.சியை சர்வீஸ் செய்ய வேண்டும்.
  • நம்பிக்கைக்குரிய, தரமான மெக்கானிக்கிடம் ஏ.சி சர்வீஸ் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
  • விண்டோ ஏ.சியைவிட ஸ்பிலிட் ஏ.சி சிறந்த்து
  • வாயுவின் தரத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்
  • தவறான வாயுவை ஏ.சியில் நிரப்பினாலும் ஆபத்து ஏற்படலாம்
  • ஏ.சி பயன்படுத்தும்போது கதவு சன்னல்களை மூடி வைத்திருக்கவேண்டியிருக்கும். இருந்தாலும், தினசரி சிறிது நேரமாவது கதவு, சன்னல்களை திறந்து காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

அறையின் ஜன்னல்கள் அல்லது கதவுகளைத் திறக்கும்போது ஏ.சியை நிறுத்த மறக்கவேண்டாம். இல்லாவிட்டால் உங்களது மின்சார கட்டணம் ஷாக் அடிக்கும் அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கும். காலையில் ஏ.சியை நிறுத்திய பிறகே, ஜன்னல் மற்றும் கதவுகளை திறக்கவும்