இந்தியாவில் எம்.பிக்களுக்கு 4 ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Parliament

சமூக ஆர்வலர் சந்திரசேகர் கெளட் என்பவர் தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் எம்.பிக்களுக்கு 4 ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட சம்பளம் குறித்த தகவலை கேட்டிருந்தார். இதற்கான பதிலை வழங்கிய மக்களவை செயலகம், மக்களவையில் 545 எம்.பிக்களும், மாநிலங்களவையில் 245 எம்.பிக்களும் உள்ளனர்.  இதில் மக்களவை  எம்.பிக்களுக்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஊதியம் மற்றும் சலுகைகளாக ரூ. 1,584 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.