சிறு நகரங்களில் அதிகரித்து வரும் வீல் அலாய்மென்ட் நிலையங்கள்

alloy wheel station

தமிழகத்தில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் தற்போது சிறுநகரங்களில்  இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வித முன்னணி நிறுவனங்களின் டயர்கள் விற்பனை நிலையங்கள் அதிகளவு திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் டயர்கள் மாற்றும்போது வீல் அலாய்மென்ட் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். இதற்கு கணிப்பொறி வசதியுடன் அலாய்மென்ட் கருவி இருக்க வேண்டும். இந்த வசதிகள் அனைத்தும் கொண்ட கடைகள் தற்போது பேரூராட்சி அளவில் உள்ள சிறிய நகரங்களுக்கு வந்துவிட்டடது.