சுற்றுலா பயணிகளை கவர இந்தியர்கள் இனி வெளிநாடுகளிலும் வாகனம் ஓட்ட அனுமதி

Indian driving licence

சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் நோக்கில் ஆஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, நார்வே, அமெரிக்கா, சுவிட்ஸ்ர்லாந்து, நியூசிலாந்து தென் ஆப்ரிக்கா ஆகிய நாடுகள், தங்கள் நாட்டுக்கு வரும் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள்  இந்திய ஓட்டுநர் உரிமத்தை வாகனங்கள் ஓட்டும் போது பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவித்துள்ளன. இதனால், இந்த நாடுகளில் வாகனம் ஓட்ட சர்வதேச டிரைவிங் லைசெல்ஸ் பெற வேண்டியதில்லை என்ற போதும், ஒரு சில கட்டுபாடுகளை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  அவற்றை இங்கே விரிவாக காணலாம். மேலும் படிக்க